De dualiteit van de studententijd
De dualiteit van de studententijd

Door Jan Meeus

De studententijd is een dubbel gegeven. Door velen – en daardoor ondertussen ook bijna een cliché – wordt het omschreven als de tijd van je leven. Voor een groeiende groep studenten is het dat helaas net helemaal niet. Dat weten we allemaal, maar er wordt zelden over gesproken. De rode draad doorheen dit nummer van de Moeial is dat interessante spanningsveld, die 'dualiteit van de studententijd', tussen de mooie en minder mooie kanten ervan.

Vrijemeningsuit(buit)ing
Vrijemeningsuit(buit)ing

Door Lien Delabie

Een artikel schrijven over een gevoelig thema is geen sinecure. Soms doorbreek je vaste waardepatronen die sommigen al sinds jaar en dag als sacraal en robuust beschouwen. Wereldbeelden worden omgekieperd, vaste structuren worden aangevallen en een moeilijk debat schuilt om de hoek. Er moet nagedacht worden. Schrijf zo’n artikel dan nog eens op een vrije universiteit en je stoot al snel op het paradepaardje van de VUB: het vrije denken.

Tussen schemering en licht
Tussen schemering en licht

Symbolisch denken in het studentenleven
Door Anthony Manu

In de lessen filosofie werd ik er enkele jaren geleden op gewezen hoe de waarheid, op het beroemde schilderij van De Champaigne als een hemels licht in de ogen van de Heilige Augustinus schijnt. Had de kerkvader een klak gedragen, had dit niet gekund want de klep van zo een hoofddeksel schermt de ogen van zijn drager af, ook van lichtstralen. Op zich is dat geen ramp. De vrije denker-student is zelf wel lumineus genoeg om duisternijen te overwinnen. Niettemin kan er wrevel ontstaan wanneer de folkloristische VUB’er zijn tradities aan een rationeel (verlicht) debat over sociale waarden weigert te onderwerpen om ze schijnbaar achter het nogal schimmige concept ‘traditie’ te verbergen. Let wel, ik schrijf ‘schijnbaar’ want de ‘traditie’ van de studentikoziteit is niet het excuus van de dogmaticus en de schemer die de klak werpt is allesbehalve gelijk aan de kwaadaardige tenebrae uit onze wapenspreuk.

Brexit: where are we headed, and what might it mean?
Brexit: where are we headed, and what might it mean?

By Stephen Gilmore

Brexit is entering a decisive period. Will the UK leave as planned? Will it reject the agreement and leave with no deal? Will it try to remain in the EU after all? Whether you’re into politics or not, the outcome of the next few weeks could have a lasting impact on your life.

Moeder, waarom leven wij niet
Moeder, waarom leven wij niet 'echt'?

Door Lien Delabie
“En nu begint het echte leven.” Ik heb het vaak gedacht. Toen ik die bullebakken uit mijn lagere school voorgoed vaarwel kon zeggen. Toen ik voor een laatste keer examen biologie en fysica moest afleggen in de middelbare school. Nu mijn vrienden zichzelf op de arbeidsmarkt gegooid hebben, beweren ze het ook: “nu begint het echte leven.”

Rector Caroline Pauwels reageert op open brief

Open antwoord over de Brussels Universities Cyclocross
(Read the English version here)

Beste studenten

We beseffen dat een cyclocross organiseren op een universiteitscampus geen alledaags idee is. Sommigen vinden het een waanzinnig cool ‘out of the box’ idee, anderen vinden dat de VUB zich niet met zoiets moet inlaten.