Worrying future

Jimmy Hendry Nzally, een student uit Gambia, haalt zijn insipratie uit Brussel en zijn omgeving. Hij vertaalt zijn belevenissen naar poëzie.

Ars Poetica: Elastiekje
Ars Poetica: Elastiekje

Je weet van geen hout pijlen maken
Zodus schiet je kiezels met een elastiekje
En dreig je al een keer 's wat te raken
Leidt dat hooguit tot een non-akkefietje

Literaire geesten: Victor Hugo
Literaire geesten: Victor Hugo

Een jaar lang wandelde u samen met De Moeial door de meer dan vierduizend straten van Brussel, en stootten we op literaire geesten. In hun Brusselse kamers troffen we onder andere Jan Greshoff in de Reyerslaan, Multatuli in de Arenbergstraat en Charles Baudelaire in de Bergstraat. Voor het laatste deel van deze reeks houden we halt in het hart van Brussel, waar we de alomtegenwoordige Victor Hugo vastgrijpen op de Grote Markt.

Ars Poetica: Een nare toestand

De dichter dichtte alsmaar lichter
Omtrent die hachelijke gebeurtenis
Waarop men hem van onbetamelijke metaforie betichtte
En veroordeelde tot zeven jaar gevangenis

Ars Poetica: Fuif

Mijn ogen praktisch dichtgeslibt
Oren vangen flardes muziek op
Conversatie bereikte net een dip
Knik van ja, schud van nee non-stop

Literaire geesten: Jan Greshoff

De zon spoot stralen van geluk op het plavuis van de Auguste Reyerslaan toen Jan Greshoff in het voorjaar van 1927 zijn intrek nam in nummer 130. De redacteur van Groot Nederland en het Hollandsche Weekblad, de correspondent van Het Vaderland en de NRC. De schrijver vond in het huis het centrum van zijn lieve literaturen, tussen die van Nederland, België en Frankrijk. Brussel was in de ogen van Greshoff onbetroebeld, de stad waar men "gemakkelijk en vooral onbespied leeft."