Dossier 'Faculteit Letteren en Wijsbegeerte onder druk'

Over de decaan die opstapte
Over de decaan die opstapte

Georges Declercq versus Paul De Knop

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft een nieuwe decaan
De faculteit Letteren en Wijsbegeerte heeft een nieuwe decaan

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) heeft een nieuwe decaan. Professor Karin Nys volgt hoogleraar Geschiedenis Georges Declercq op. Die stapte deze zomer op na een intern conflict met rector Paul De Knop omtrent hervormingen binnen de faculteit. Karin Nys was vorig academiejaar voorzitter van de vakgroep Kunstgeschiedenis en Archeologie (SKAR).

Georges Declercq, Decaan LW: “Het is moeilijk om tegen de tijdsgeest in te roeien”
Georges Declercq, Decaan LW: “Het is moeilijk om tegen de tijdsgeest in te roeien”

Georges Declercq, sinds dit academiejaar decaan van de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW), vertegenwoordigt de stem van het academisch personeel in de hogere bestuursorganen van de universiteit. Daar zal hij stelling nemen tegen hervormingen die het rectorencollege graag spoedig wil goedkeuren. “Ze noemen ons dikwijls een moeilijke faculteit, maar we zijn gewoon redelijk eigenzinnig. Voor ons is dat meer dan een slogan.”

Van het universitaire front niets nieuws: casus van een universiteit in verval
Van het universitaire front niets nieuws: casus van een universiteit in verval

“Ik blijf optimistisch”, vertelde professor Latijn Christian Laes me aan het einde van ons eerste gesprek. Dat was twee weken voor de start van het academiejaar. Zijn vakgebied aan de VUB was bedreigd, het hoofd reeds onder het hakmes. Hij koesterde nog de hoop dat de klassieke talen en culturen niet helemaal van de VUB zouden verdwijnen, dat het als ondersteunend lessenpakket kon worden aangewend. Er kwam evenwel geen genade. Op 2 oktober werd het vonnis voltrokken op de Faculteitsraad: Laes moet vertrekken vanaf oktober 2015, en alles wat antieke talen en culturen aangaat, wordt van de VUB gebannen. Aan de universiteit regeert Koning Budget. Nog steeds

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland
Faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet nog meer besparen dan gepland

De besparingen binnen de faculteit Letteren en Wijsbegeerte (LW) moeten nog zwaarder zijn dan aanvankelijk gedacht. Dat wist het faculteitsbestuur gisteren te melden aan de leden van de faculteitsraad. Hoeveel de opleidingen precies extra moeten besparen, is nog niet bekend. Van de acht VUB-faculteiten is LW de enige die moet snoeien in de uitgaven.

Vakgroep Taal- en Letterkunde grootste slachtoffer besparingen
Vakgroep Taal- en Letterkunde grootste slachtoffer besparingen

De faculteit Letteren en Wijsbegeerte moet 250.000 euro bezuinigen. Het beleidsplan, dat begin oktober in de Faculteitsraad werd goedgekeurd, treft de vakgroep Taal- en Letterkunde (TALK) het zwaarst. Hiermee wordt het einde ingeluid van de klassieke talen en culturen aan de VUB.