De artikels van Anthony Manu

X VUB-team wint Landjuweel
X VUB-team wint Landjuweel

VUB'ers winnen juryprijs op interuniversitaire poëziewedstrijd
Door Anthony Manu

Een delegatie VUB-dichters wint in naam van Letteren- en WijsbegeerteKring (LWK) de juryprijs op de interuniversitaire poëzie- en performancewedstrijd Het Landjuweel.

X Smakelijke symbolen
X Smakelijke symbolen

Symbolisch denken in het studentenleven – deel 2
Door Anthony Manu

Alweer twee edities van de Moeial geleden schreef ik een opiniestuk over de symboliek van het studentenleven. Ik wilde vooral aantonen dat de schemerige aura van traditionalisme en losbandigheid die rond bepaalde uitingen van studentikoziteit hangt deels noodzakelijk is voor de symboliek achter die tradities. “Onzin!” moeten sommige lezers gedacht hebben, “Ik heb verschillende jaren aan deze universiteit rondgezworven, voel me ontzettend verbonden met datgene waar de VUB voor staat maar aan schimmigheden zoals de studentendoop heb ik een broertje dood.” Ongelijk hebben deze lezers niet. Naast de studentikoze klakken zijn er de fraaie VUB-mutsen en de identiteit van ons instituut kan je zowel op een cantus als op een lezing over de Verlichting beleven. Meer nog, mijns inziens moeten binnen het studentenleven aan de VUB minstens vier symbolensferen onderscheiden worden die, niettegenstaande enkele overlappingen, elk een zeer eigen karakter hebben en niet noodzakelijk dezelfde personen aanspreken.

X Tussen schemering en licht
X Tussen schemering en licht

Symbolisch denken in het studentenleven
Door Anthony Manu

In de lessen filosofie werd ik er enkele jaren geleden op gewezen hoe de waarheid, op het beroemde schilderij van De Champaigne als een hemels licht in de ogen van de Heilige Augustinus schijnt. Had de kerkvader een klak gedragen, had dit niet gekund want de klep van zo een hoofddeksel schermt de ogen van zijn drager af, ook van lichtstralen. Op zich is dat geen ramp. De vrije denker-student is zelf wel lumineus genoeg om duisternijen te overwinnen. Niettemin kan er wrevel ontstaan wanneer de folkloristische VUB’er zijn tradities aan een rationeel (verlicht) debat over sociale waarden weigert te onderwerpen om ze schijnbaar achter het nogal schimmige concept ‘traditie’ te verbergen. Let wel, ik schrijf ‘schijnbaar’ want de ‘traditie’ van de studentikoziteit is niet het excuus van de dogmaticus en de schemer die de klak werpt is allesbehalve gelijk aan de kwaadaardige tenebrae uit onze wapenspreuk.

X Tuin
X Tuin

Door Anthony Manu

X De eerste Latin America Day
X De eerste Latin America Day

Genieten van internationalisatie
‚Äč
Door Anthony Manu
Op donderdag elf oktober vond de Latin America Day plaats, een initiatief van de VUB om de aandacht te vestigen op de academische samenwerking met Latijns-Amerika. Het gaat dan zowel om de organisatie van internationale ervaringen voor studenten en academici als om projecten in het kader van internationalisation at home. Studenten konden donderdag volop genieten van de Centraal- en Zuid-Amerikaanse cultuur maar er was evenwel plaats voor een discussie over internationalisatiemogelijkheden in het Latijnse wereldblok, alsook voor een aangenaam networking event.