X “Jullie maken er het mysterieuze van”
Artikel gepubliceerd op 2 juni 2016 om 09:40
Eventuele nieuwe VUB-logo    
© Vrije Universiteit Brussel

Het verhitte debat over het nieuwe-logo-plan doet wederom de gemoederen hoog oplopen. Een lijstje met bedragen en plannen om het (eventuele) nieuwe VUB-logo te implementeren deed de ronde op de sociale media. De bron kon niet gevalideerd worden en we zullen er dus ook niet verder op in gaan. Wat wel opvallend is, is dat studenten wederom negatief reageren op de vermeende plannen. Op 30 juni komt de universiteitsraad samen: dan zal de beslissing genomen worden of de VUB verder gaat met het nieuwe logo, of niet. 

Het ziet er naar uit dat het logo er gaat komen. Of zal er nog met studenten worden gesproken?
Paul De Knop: “De studenten zijn één stakeholder maar er zijn er ook nog anderen. Ik kan er niet op vooruitlopen maar ... ik denk wel dat dan het voorstel gedaan zal worden om verder te gaan met het logo. Wij zijn momenteel bezig om het budget te berekenen.” 

Er wordt bijvoorbeeld een bedrag van 97 000 euro genoemd voor de ontwikkeling van het logo.
“Ik heb net gezegd dat we dat aan het berekenen zijn. Het is allemaal in ontwikkeling. De implementatie daarvan en hoeveel dat gaat kosten moet nog in kaart worden gebracht. Daarom heb ik een presentatie gegeven in de academische raad. Ik heb het ook in de Raad van Bestuur voorgelegd. Er gaan kosten zijn of je nu het ene of het andere logo gaat gebruiken. De nieuwe publicaties voor de opleidingen zal je bijvoorbeeld altijd moeten betalen. Ik heb gezien dat studenten daar cijfers over verspreiden... men heeft mij gevraagd: ‘Wat is uw inschatting?’ Die inschatting is dat het zeker niet meer dan 150 000 euro kost. De opdracht is gegeven om dit te bekijken en die oefening is nog niet achter de rug.” 

"Ik weiger te zeggen dat dit de fout is van Ann Van Driessche. Onder andere omdat de studenten dat zelf ook hadden kunnen agenderen op de studentenraad."

Paul De Knop

Het gevoel bij studenten blijft dat er mysterieus over wordt gedaan. 
“Maar dat is toch niet waar?! Vorige week donderdag was er een hele dag seminarie over de toekomst van de kazernes. Ik heb daar, ik kan mij vergissen, geen studenten gezien. Dus wat is het mysterieuze? Jullie maken daar het mysterieuze van. In die zin dat jullie zeggen: dit is een dossier waar we niets van weten. Er zijn dingen misgelopen en dat heb ik ook gezegd, maar ik weiger te zeggen dat dit de fout is van Ann Van Driessche (Diensthoofd Marketing en Communicatie, nvdr). Onder andere omdat de studenten dat zelf ook hadden kunnen agenderen op de studentenraad. Ook de vicerector of Els Robbrecht (Diensthoofd Studentenbeleid, nvdr) hadden dat op de agenda kunnen plaatsen. Dat is nooit gebeurd. Dit is een project waarvan studenten vanaf het begin wisten dat het ontwikkeld zou worden. Wat het mysterieuze is: gaan we dat implementeren of niet? Dat is nog in voorbereiding en dat zal, zoals elk dossier, pas voorliggen wanneer de tijd rijp is. We gaan dat doen op 30 juni. Studenten maken daar een principezaak van terwijl er nog geen beslissing is. Ik geef toe dat er fouten gemaakt zijn en dat studenten onvoldoende betrokken zijn. Maar dat betekent niet dat ze er niet bij betrokken zijn. Studentenvertegenwoordigers, en alle andere vertegenwoordigers, zullen via de faculteiten nog ingelicht worden en ook de universiteitsraad moet nog een beslissing nemen. Punt.”

Isabeau Hufkens, nog-voorzitter van de studentenraad, reageert op de antwoorden van de rector. “Het verwijt dat wij dit thema zelf op de agenda hadden kunnen zetten, hebben we al vaker gehoord. Feit is dat we door het jaar heen verschillende keren hebben gevraagd naar een stand van zaken en steeds het antwoord hebben gekregen dat ‘het nog maar een gedachtegang is’. Wij hebben nooit grondige informatie gekregen. In maart heb ik dan geëist dat ze naar de studentenraad zouden komen om uitleg te geven. Ze hebben dat gedaan en we hebben gezien dat er al een half afgewerkt product was en dat er een identiteitsoefening was geweest. Wij zijn daar niet bij betrokken geweest. Daar is dan deels ook die fout toegegeven. Wij zijn ook persoonlijk bij de rector geweest. Daar kregen we een monoloog van 30 minuten van De Knop en Van Driessche. Het kwam er eigenlijk op neer dat het diensthoofd van MarCom zei: ‘Als ik mijn zin niet krijg, dan neem ik ontslag’. Er was niet zo veel ruimte voor discussie.”

Ook Hufkens vindt de situatie deels mysterieus. Vooral omdat er, ondanks dat er nog geen beslissing genomen is, er toch al uitvoerende beslissingen genomen worden. “Er worden blokpakketten weggegeven en ook op de opendeurdag werden de groene dingetjes, zoals koffiekopjes, cadeau gegeven. Dat zijn dingen die we nu al merken. Je kan dat ook al in andere dingen zien. Bijvoorbeeld de website van vubtoday: die is in het zwart-wit. Is dat een overgangsfase naar het nieuwe logo? En dat allemaal zonder dat er een beslissing is genomen. Dat is frustrerend voor studenten. Wij hebben al in veel raden gevraagd wat het kostenplaatje is. Ik vind dat vrij belangrijk, zeker in het huidige klimaat. Wat zijn de gevolgen, risico’s en doelen en hoe gaan we die doelen effectief bereiken? Dat ligt momenteel wat moeilijk.”

"Stel dat we weer in een zwart gat vallen zoals met CaLi? Dat kostte uiteindelijk veel meer dan gepland”

Isabeau Hufkens

“In twee maanden wordt er trouwens een nieuw beleidsplan opgesteld voor de volgende vier jaar en alle implementaties staan daar in. Deze huisstijloperatie gaat ook een aanzienlijk bedrag zijn. De vorige heeft zelfs bijna een miljoen gekost. Dan veronderstel ik dat ook dit zoiets gaat kosten. Misschien iets minder omdat er veel digitaal kan gebeuren. Maar waarom kan deze oefening niet in dat beleidsplan ingewerkt worden? Dan kunnen we alles op het gemak bekijken en als we dan zien dat we best kunnen inzetten op een nieuwe merkenstrategie met het kapitaal dat we hebben, kan ik mij daar bij neerleggen. Maar ik zou dat graag in een breder kader zien. Stel dat we weer in een zwart gat vallen zoals met CaLi? Dat kostte uiteindelijk veel meer dan gepland”, aldus Hufkens.

Op 28 juni zal de rector het plan voorstellen aan de studentenraad, twee dagen voor de beslissing genomen moet worden op de universiteitsraad. Wat gaat het advies van de studentenraad zijn? 

“Eerst moeten wij afwachten wat de cijfers zijn. Wij hebben inmiddels bij de studenten gepolst wat ze van het logo vinden, puur visueel, en die reacties waren niet echt positief. Ik vind drie punten heel belangrijk. Het argument dat ze met dat logo terug naar de waarden en principes van de universiteit willen, vind ik een goed argument. Maar als dat enkel omgezet wordt door met de drie kleuren te werken, vind ik dat geen goed argument. Bovendien wil ik weten of de VUB het logo aan iedereen gaat opleggen, of dat ze de diensten en vakgroepen vrij laten. Welk plan hebben ze daarvoor, en hebben ze daar een draagvlak voor? Het derde punt is dat van het VUB-gevoel en ook dat is heel belangrijk. Uit die identiteitsoefening zijn bijvoorbeeld twee waarden gekomen: het kritische, maar ook het democratische. Is de huidige gang van zaken dan niet een beetje hypocriet?”

Het studentenprotest tegen het nieuwe logo gaat ondertussen gewoon door. Onder meer via de facebookpagina ‘Weg met het nieuwe VUB logo’ waar studenten zelf nieuwe logo’s publiceren. Op 30 juni wordt beslissing in de universiteitsraad genomen.